Nam và Nữ Tân Mùi sinh năm 1991 hợp với tuổi nào nhất?

Bởi sharevnhub

Tân Mùi sinh năm 1991 hợp với tuổi nào nhất trong việc làm ăn kinh doanh, mở hàng, xong nhà, xong đất và lấy vợ. Theo phong thuỷ tuổi, những người lựa chọn tuổi hợp sẽ giúp mang đến nhiều may mắn, thuận buồm xuôi gió.

Đối với việc lựa chọn người hợp tuổi cần dựa theo cung mệnh, được nhìn nhận theo góc nhìn tương hợp với nhau. Vì vậy, để biết được Nam và Nữ sinh năm 1991 hợp với tuổi nào thì hãy cùng nhà thầu thiết kế xây dựng 24 h tìm hiểu thêm những tuổi hợp dưới đây nhé .

Nam và nữ sinh năm 1991 hợp với tuổi nào

Thông tin chung Nam và Nữ sinh năm 1991 tuổi Tân Mùi:

  • Năm sinh: 1991
  • Năm: Tân Mùi
  • Mệnh: Lộ Bàng Thổ
  • Cung: Càn
  • Mệnh cung: Kim

Nam sinh năm 1991 hợp với tuổi nào nhất ?

Đối với Nam tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 hợp với Canh Ngọ 1990, Nhâm Thân 1992, Quý Dậu 1993, Giáp Tuất 1994, Mậu Dần 1998, Kỷ Mão 1999, Tân Tỵ 2001 và Nhâm Ngọ 2002 .

Năm sinh Mệnh Thiên can Địa chi Điểm số
Năm 1990 Thổ (Lộ Bàng Thổ) Tân ⇒ Canh Mùi ⇒ Ngọ 6
Năm 1992 Thổ (Kiếm Phong Kim) Tân ⇒ Nhâm Mùi ⇒ Thân 8
Năm 1993 Thổ (Kiếm Phong Kim) Tân ⇒ Qúy Mùi ⇒ Dậu 7
Năm 1994 Thổ (Sơn Đầu Hỏa) Tân ⇒ Giáp Mùi ⇒ Tuất 6
Năm 1998 Thổ (Thành Đầu Thổ) Tân ⇒ Mậu Mùi ⇒ Dần 7
Năm 1999 Thổ (Thành Đầu Thổ) Tân ⇒ Kỷ Mùi ⇒ Mão 6
Năm 2001 Thổ (Bạch Lạp Kim) Tân ⇒ Tân Mùi ⇒ Tỵ 8
Năm 2002 Thổ (Dương Liễu Mộc) Tân ⇒ Nhâm Mùi ⇒ Ngọ 6

Nữ sinh năm 1991 hợp với tuổi nào nhất ?

Đối với Nữ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 hợp với Canh Thân 1980, Quý Hợi 1983, Giáp Tí 1984, Bình Dần 1986, Kỷ Tỵ 1989, Canh Ngọ 1990, Nhâm Thân 1992 và Quý Dậu 1993 .

Năm sinh Mệnh Thiên can Địa chi Điểm số
Năm 1980 Thổ (Thạch Lựu Mộc) Tân ⇒ Canh Mùi ⇒ Thân 6
Năm 1983 Thổ (Đại Hải Thủy) Tân ⇒ Qúy Mùi ⇒ Hợi 7
Năm 1984 Thổ (Hải Trung Kim) Tân ⇒ Giáp Mùi ⇒ Tí 6
Năm 1986 Thổ (Lô Trung Hỏa) Tân ⇒ Bính Mùi ⇒ Dần 9
Năm 1989 Thổ (Đại Lâm Mộc) Tân ⇒ Kỷ Mùi ⇒ Tỵ 6
Năm 1990 Thổ (Lộ Bàng Thổ) Tân ⇒ Canh Mùi ⇒ Ngọ 6
Năm 1992 Thổ (Kiếm Phong Kim) Tân ⇒ Nhâm Mùi ⇒ Thân 8
Năm 1993 Thổ (Kiếm Phong Kim) Tân ⇒ Qúy Mùi ⇒ Dậu 7

Phân tích những tuổi còn lại hợp với Tân Mùi sinh năm 1991

Theo những nghiên cứu và phân tích so với những tuổi dưới đây để bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm, mỗi năm sinh hợp ứng theo số điểm nhìn nhận. Do vậy, ngoài những tuổi hợp phía trên của Nam và Nữ Tân Mùi sinh năm 1991 bạn hoàn toàn có thể lựa chọn 1 tuổi bất kể dưới đây ứng với số điểm .

Năm sinh

Mệnh Thiên can Địa chi Điểm số
Năm 1976 Thổ (Sa Trung Thổ) Tân ⇒ Bính Mùi ⇒ Thìn 7
Năm 1977 Thổ (Sa Trung Thổ) Tân ⇒ Đinh Mùi ⇒ Tỵ 6
Năm 1978 Thổ (Thiên Thượng Hỏa) Tân ⇒ Mậu Mùi ⇒ Ngọ 5
Năm 1979 Thổ (Thiên Thượng Hỏa) Tân ⇒ Kỷ Mùi ⇒ Mùi 4
Năm 1982 Thổ (Đại Hải Thủy) Tân ⇒ Nhâm Mùi ⇒ Tuất 1
Năm 1985 Thổ (Hải Trung Kim) Tân ⇒ Ất Mùi ⇒ Sửu 5
Năm 1987 Thổ (Lô Trung Hỏa) Tân ⇒ Đinh Mùi ⇒ Mão 4
Năm 1988 Thổ (Đại Lâm Mộc) Tân ⇒ Mậu Mùi ⇒ Thìn 2
Năm 1991 Thổ (Lộ Bàng Thổ) Tân ⇒ Tân Mùi ⇒ Mùi 3
Năm 1995 Thổ (Sơn Đầu Hỏa) Tân ⇒ Ất Mùi ⇒ Hợi 8

Tài liệu tìm hiểu thêm về người sinh năm 1991 hợp với những tuổi nào, dựa trên cung mệnh phong thuỷ tuổi. Các bạn hoàn toàn có thể dựa vào số điểm nhìn nhận để lựa chọn người tương hợp với mình, để ứng dụng vào làm ăn, kinh doanh thương mại, nên duyên …

Đánh Giá post

You may also like

Để lại bình luận